ARC, s.c.p. és una empresa dedicada al desenvolupament de software per a la petita i mitjana empresa.

Els serveis que oferim son:

  • Projectes tecnològics a mida
  • Consultoria i desenvolupament de projectes d'identificació per ràdiofreqüència RFID
  • Manteniments integrals
  • Aplicacions orientades a l'entorn WEB
  • Aplicacions amb serveis de geolocalització
  • Gestió de dades (Oracle, Informix, MySQL, MSSQL)


Accés clients
Codi usuari

Anunciar tu página web gratis